Archiwum wystaw

Ponad 180 stron archiwalnych (część w przebudowie)

11.05.2017 - 04.06.2017 - Józef Wąsacz - rzeźba

Artysta rzeźbiarz, profesor ASP w Krakowie. Urodzony w 1958 r.

w Błędowej Tyczyńskiej. Ukończył krakowska Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby.
Dyplom uzyskał w 1985 roku w pracowni prof. Jerzego Bandury.

9.03.2017 - 02.04.2017 - Piotr Stachlewski "Przypadki Logomana"

W roku 1983 ukończył PLSP w Łodzi. Studia na Wydziale Grafiki PWSSP w Łodzi w latach 1983-1988. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka i Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera.

9.03.2017 - 02.04.2017 - Ryszard Miłek "Energia pasteli"

W 1983 roku ukończył historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, członkiem ZPAP, honorowym członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Pastelistów z siedziba w Nowym Jorku, prezesem Fundacji Pro-Art. Uprawia malarstwo głównie pastelowe, także olej i rysunek.

Script logo   StudioStrona.pl