Archiwum wystaw

Ponad 180 stron archiwalnych (część w przebudowie)

18.01.2018 - 18.02.2018 Andrzej Cieszyński "Rysuję i maluję"

Urodził się w 1962 r. w Przemyślu. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

18.01.2018 - 18.02.2018 Barbara Hubert "Full Moon" - malarstwo

Barbara Hubert urodzona w 1974 w Rzeszowie, gdzie ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wydział Malarstwa

7.12. 2017 – 14.01.2018 - Fotografia Tomasza Komorowskiego

Tomasz Komorwski, ur. 1961 w Łodzi. Studia magisterskie w PWSFTviT w Łodzi, tam również obronił doktorat i pracę habilitacyjną z fotografii. Obecnie jest wykładowcą PWSFTviT na stanowisku profesoranadzwyczajnego oraz prodziekane Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej w macierzystej uczelni.

Script logo   StudioStrona.pl