TOMASZ GUDZOWATY - 29.06 - 01.07.2012

Wystawa w ramach Europejskiego Stadionu Kultury 2012.

Zapraszamy od godziny 11 do 20.00

Wystawa Beyond the Body jest autorskim wyborem Tomasza Gudzowatego, przeglądem jego twórczości z ostatnich lat.

To kolejna odsłona wieloletniego projektu fotograficznego, poświęconego różnym sportom, głównie etnicznym i tradycyjnym, ale także dyscyplinom należącym do współczesnej kultury wielkomiejskiej. Wspólnym mianownikiem jest wizja sportu jako aktywności w równym stopniu fizycznej, co i duchowej, kształtującej życie jednostek i społeczności, często objawiającej się w wymiarze rytualno-religijnym. W świecie zdominowanym przez media, w którym główną, a nierzadko jedyną miarą wartości podejmowanego wysiłku jest popularność, Tomasz Gudzowaty ukazuje nieznane oblicza sportu i nowe sposoby ich wizualnej prezentacji.