Konkurs Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2020 rozstrzygnięty!

Protokół

z posiedzenia Jury konkursu „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2019/2020” z dnia
3-go listopada 2020 r., które z uwagi na COVID-19 odbyło się w formie wideo konferencji.

Po przywitaniu obecnych – zaproszonych gości

Mira Skoczek – Wojnicka – artysta grafik, malarz - Kraków,

Stanisława Zacharko – Łagowska – dyrektor BWA w Kielcach,

Stanisław Ryszard Kortyka – (prof. ASP Wrocław) – artysta malarz

Piotr Rędziniak – dyrektor BWA w Rzeszowie

którzy zapoznali się z Regulaminem Obrad Jury a następnie wybrali spośród siebie przewodniczącego Jury. Została nim Stanisława Zacharko - Łagowska z Kielc.

Jury w pierwszym etapie (w terminie wcześniejszym) zapoznało się ze 126 pracami złożonymi przez 58 artystów za pomocą zgłoszeń elektronicznych przesłanych na stronę Organizatora. Na podstawie zgłoszeń i materiału fotograficznego Jury dokonało wstępnej oceny, która wyłoniła grupę prac i artystów nominowanych do Nagród.

Po zapoznaniu się z pulą nagród, Jury dokonało wyboru Nagród i wyróżnień:

Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego w wysokości 9.000zł Jury przyznało Rolandowi Kościółek za zestaw rzeźb ceramicznych pod tytułem „Jak nas widzą”.

Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa w wysokości 7.000zł. Jury przyznało Agnieszce Lech - Bińczyckiej za zestaw dwóch grafik: „Washing herself III” i „Silk VI”.

Nagrodę BWA w Rzeszowie w postaci zakupu prac do zbiorów BWA Jury przyznało Anecie Panas
za zestaw trzech obrazów pt.: „Krzyk”, „Pokusy” oraz „Sen”.

Wyróżnienie Specjalne Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w postaci organizacji wystawy indywidualnej otrzymał Jan Szczepkowski za zestaw obrazów: „Dream State”, „Lethe” oraz „Ciche miejsce”,

Wyróżnienie Specjalne ZPAP Okręgu Rzeszowskiego w postaci organizacji indywidualnej wystawy w Galerii R_Z Jury przyznało Romanowi Przewoźnikowi za zestaw obrazów „enigmat” i „T.A.M.”.

Ponadto Jury przyznało pięć Wyróżnień Honorowych:

- Bartoszowi Nalepie za zestaw obrazów: „Narodziny”, „Dojrzewanie” i „Umieranie”,

- Alicji Nikiel za zestaw rysunków: „Hymettus I, II, III”

- Marcie Ożóg za zestaw prac: „Łzy tysiąca szaleństw”, „Podróż do wnętrza pokoju” oraz „Tresowanie osobowości”,

- Barbarze Porczyńskiej za zestaw obrazów: „Grupa Laokoona” i „Super bohater”,

- Piotrowi Worońcowi Juniorowi za zestaw trzech prac pod nazwą „Atlas”.

Na tym zakończono obrady Jury, sporządzony protokół przesłano członkom Jury do podpisu.