Kartki z kalendarza - 60 lat Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie 8 lutego 1962 roku zostało powołane Uchwałą ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej na instytucję kultury, której nadano statut galerii sztuki współczesnej mającej za zadanie promocję i prezentację współczesnych sztuk plastycznych. Dokumentowanie działań artystycznych i organizowanie życia profesjonalnej społeczności twórców sztuk wizualnych poprzez umożliwianie im współpracy, konfrontacji i wymiany doświadczeń. Gromadzenie i opiekę nad dziełami sztuki, które systematycznie pozyskiwało, dzięki mecenatowi Państwa przez ich zakup i otrzymane darowizny. Dziś mija sześćdziesiąt lat od tego momentu, lat, w których niezmiennie rzeszowskie BWA w różnych okolicznościach politycznych, społecznych i ekonomicznych realizowało misje wyznaczoną akcie powołującym go. Siedzibą galerii sztuki współczesnej stała się odbudowana po wojennych stratach Synagoga Nowomiejska za sprawą starań i zabiegów grupy młodych rzeszowskich artystów należących do Grupy XIV, będących trzonem rozwijającego się prężnie rzeszowskiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Nie sposób, w krótkiej relacji zawrzeć niezliczonej ilości faktów z życia BWA,z tysięcy indywidualnych wystaw malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunków, artystycznej fotografii, tkani czy i szkła; dziesiątek wystaw zbiorowych, przeglądów i konkursów organizowanych przez samo BWA jak i środowiska, które galeria skupiała wokół siebie – artystów zrzeszonych w ZPAP, a później w ZPAMiG. Były to również liczne wystawy prezentujące inne środowiska z ośrodków w całym kraju, a i wystawy artystów zagranicznych (zarówno tych państw z dawnego bloku wschodniego, jak i europy zachodniej, późniejszego wolnego świata. Setki nazwisk artystów znanych, sławnych, artystów lokalnej sceny, młodych debiutujących, którzy z czasem stali się poważanymi i docenionymi. Gwiazd, które rozbłysły w Rzeszowie, następnie wyjechali, bądź zarzucili swój talent i przywiązanie do sztuki. Wreszcie nazwiska i osobowości kierujące galerią: C. Kotowicz, J. Gazda, S. Kucia, J. Majewski, K. Rek, R. Lewicki, J. Lubas, T. Rut, R. Dudek i P. Rędziniak.

Wiele z tych artystycznych wydarzeń, nazwisk, zgromadzonych dzieł znalazło swój ślad i trwały zapis w poprzednich albumach dokumentujących tak ważne wydarzenia jak wejście w wiek XX Rzeszowa i naszego środowiska w wielkiej wystawie „Artyści Polski Południowo – Wschodniej 1950-2000”, czy ostatnich jubileuszowych wydaniach 50 i 55 lecia.

Wystawa zorganizowana w tym jubileuszowym roku została nazwana „Kartki z kalendarza – 60 lat Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie” i jest oryginalną prezentacją historii sześćdziesięciu lat działalności rzeszowskiej galerii w odniesieniu i na przestrzeni i w porównaniu z innymi: politycznymi, społecznymi wydarzeniami na świecie, w Polsce, regionie i samym Rzeszowie. Na wystawie zobaczymy „kartki z kalendarza” oraz 60 dzieł sztuki wybranych z ogromnej kolekcji (ponad 1400 prac) zbiorów BWA w Rzeszowie. Do każdego roku został przypisany interesujący artysta, który miał właśnie wtedy swoją indywidualną wystawę. Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest Piotr Rędziniak – dyrektor BWA. Powstał do tej wystawy również okazały album pod redakcją wspomnianego P. Rędziniaka, Wojciecha Pyrka i Eryka Tohla, który go graficznie opracował.

Wystawa trwać będzie od 11 marca do 24 kwietnia 2022 r., czynna codziennie oprócz poniedziałków w godz. 11.00 - 20.00. Biuro od lutego br. wydłużyło czas pracy galerii, jednakże w godz. 11.00-13.00 lepiej umówić telefonicznie swoje przyjście na zwiedzanie wystawy. ZAPRASZAMY!