Aktualności BWA

7.08.2021 Festiwal Kolorów - zabawy i warsztaty plastyczne dla dzieci

Warsztaty poprowadzili wykładowcy i studenci Instytutu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką Kamili Bednarskiej. Impreza odbyła się w ramach #AtrakcjeNaWakacje.

Piotr Kukla

Otwarcie wystawy 05.08.2021 - 05.09.2021

1.Joanna Babula - ślady obecności, Piotr Kukla - ślady nieobecności
2. Agata Woźniak-Niemkiewicz - XXX lecie działalności twórczej

Henryk Cebula

Otwarcie wystawy 01.07.2021 - 01.08.2021


1.  Cebulowe pole - Henryk Cebula
2.  Chorwacja po chorwacku i po polsku

Otwarcie wystawy 27.05.2021 - 27.06.2021

1.Biennale ZPAP

2.Ewa,Roman Fleszar - rzeźba, malarstwo

  • Zapraszamy na wystawy 22.06.2022 - 19.06.2022 (03.07.2022)
  • W naszej galerii sprzedaży
  • Artyści BWA
Script logo   StudioStrona.pl