Aktualności BWA

Ogłoszenie 350468 - 2013 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie 350468 - 2013 o zmianie ogłoszenia nr 33196 z dnia 16.08.2013

Przetarg BWA nr 331696-2013

PRZEBUDOWA PIWNIC ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W RZESZOWIE ORAZ UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

Numer ogłoszenia: 331696 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013

Otwarcie wystawy - 08.08.2013 - 08.09.2013

1. BIENNALE ZPAP 2011 - 2013

2. 4 wystawa ze zbiorów BWA Rzeszów - malarstwo

Script logo   StudioStrona.pl