8.09 - 9.10.2016 - Jan Tutaj - rzeźba, obiekt, rysunek

Artysta urodzony 26 sierpnia 1969 roku w Jaśle. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego w 1994 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystego wydziału.

 

Zajmuje sie rzeźba, medalierstwem i rysunkiem. Prace prezentował na siedmiu wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granica (m.in. Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Francja, Japonia, USA, Portugalia, Norwegia). Brał udział w ogólnopolskich konkursach rzeźbiarskich, m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Radomiu, Poznaniu, Przemyślu, Krakowie, w których został laureatem wielu nagród i wyróżnień.

 

Uczestniczył w kilku międzynarodowych plenerach i sympozjach rzeźbiarskich, m.in. w Austrii, Szwajcarii i Turcji. U podstaw moich poszukiwań artystycznych leży przeświadczenie o złożoności  pojmowania przestrzeni odczuwanej i wyobrażonej, rzeczywistości odbieranej sensorycznie a zarazem doświadczanej, przetwarzanej i redefiniowanej językiem sztuki. To co dla rzeźbiarza wydaje sie oczywiste i nieubłagane: trójwymiarowość, ciężar, materia, wielowektorowość napięć, relacje mas itp., staje wobec warstwy subiektywnych kodów kulturowych, zjawisk zapośredniczanych poprzez płynność życia. Przestrzeń rzeźby w rozumieniu fizycznym, z jej wszystkimi przynależnymi cechami styka sie z wyobrażonym i zwidzianym.

Script logo   StudioStrona.pl