27.10.2022 - 27.11.2022 Tadeusz Błoński von Biberstein

Tadeusz Zdzisław Błoński urodzony w Przemyślu. Absolwent ASP w Krakowie. Był Profesorem na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na Słowacji. W latach 2007 - 2019 pracował na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, od roku 2014 jest Profesorem w PWSW w Przemyślu. Aktywnie działa w dziedzinach sztuki wizualnej, designu, malarstwa, rzeźby, rysunku, fotografii, instalacji. Swoje prace wystawiał na wielu wystawach w kraju i za granicą. Brał udział w workshopach, plenerach i podróżach studyjnych. Jego formy przestrzenne i rzeźby kinetyczne funkcjonują w przestrzeni architektonicznej i naturalnej. Realizuje działania plastyczne o charakterze wolnym i użytkowym, płaskim i przestrzennym oraz multimedialnym. W malarstwie uznaje wrażliwą reakcję na doznania i odczucia. Przetwarzanie impulsów zewnętrznych oraz wpływ otoczenia i ludzi jest ważnym motywem w realizacji twórczej. W designie ma zasadnicze znaczenie czystość koncepcji, funkcjonalność oraz harmonizacja techniki i jasna forma.

  • W naszej galerii sprzedaży
  • Artyści BWA
Script logo   StudioStrona.pl