26.04.2018 - 20.05.2018 10 + 1 ZAPATRZEŃ - wystawa w ramach 200 - lecia ASP w Krakowie

„10 + 1 zapatrzeń” to wystawa zbiorowa doktorów z kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wypromowanych przez prof. Teresę Kotkowską – Rzepecką.

 

Intencją projektu artystycznego „10 + 1 zapatrzeń” jest prezentacja zbioru prac 9 doktorów i jednej doktorantki tuż przed obroną z udziałem Pani Promotor, wypromowanych na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Profesor, jak wielokrotnie to podkreślała, postawiła sobie za zadanie stworzyć warunki i atmosferę do twórczego i nieskrępowanego rozwoju tak różnych osobowości twórczych, akcentując odrębność i różnorodność w sztuce oraz wskazując na subtelną obecność wspólnego mianownika jakim jest odniesienie do tradycji tej najstarszej uczelni artystycznej w Polsce, jaką jest Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie w 200 lecie jej istnienia. Wystawa jest imprezą towarzyszącą obchodom tej rocznicy pod patronatem JM Rektora ASP.

 

Na przestrzeni ostatnich 20 lat Pani Profesor Teresa Kotkowska – Rzepecka objęła swą opieką artystyczną 10 doktorantów, 10 różnych osobowości twórczych, pochodzących z różnych miast i rejonów Polski oraz mających zróżnicowaną drogę twórczą, co ilustrują ich załączone życiorysy zawodowe. Dwóch z nich będący dziś doktorami habilitowanymi na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie było jej asystentami. Grzegorz Sztwiertnia, pierwszy doktorant Pani Profesor i jej asystent otrzymał w tym roku prestiżowa nagrodę im J. Cybisa. Inni spotkali się w murach tej najstarszej polskiej szkoły artystycznej w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich, pierwszych w Polsce otworzonych na uczelni artystycznej po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Obecnie większość z nich pracuje na kierunkach artystycznych w uczelniach wyższych swoich miast.

 

Silna osobowość Teresy Kotkowskiej – Rzepeckiej i jej mocno nakreślona, konsekwentna droga twórcza mogła być jedynie najlepszym przykładem i drogowskazem dla jej uczniów wierności sobie, ale w najmniejszym stopniu nie wpłynęła na indywidualny ich rozwój, co widać na załączonym materiale. Profesor podkreślała zawsze, że na zachowaniu tej delikatnej materii artystycznej, indywidualnego rysu twórczego każdego z przyszłych doktorów najbardziej jej zależało.

Wystawa ma charakter objazdowy, kilku artystów organizuje wystawę w swoim mieście, między innymi w Galerii Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie i w Rzeszowie.

  • Z OSTATNIEJ CHWILI
  • Zapraszamy na wystawę 09.09.2021 - 10.10.2021
  • W naszej galerii sprzedaży
  • Artyści BWA
Script logo   StudioStrona.pl