25.05. – 18.06.2023 | Piotr i Witold Adamczyk – Autoportret Wewnętrzny

Piotr i Witold Adamczyk – Autoportret wewnętrzny

25.05 – 18.06.2023
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

 

Ich obrazy są efektem niezależnej pracy artystów, bądź wspólnych projektów opartych na koncepcji jednego lub drugiego artysty. Ukazują zmagania twórców z problemem dwoistości osobowości istniejącej w człowieku w kontekście twórczości bliźniaczej jako nowej artystycznej kreacji. Problem podwójności osobowości rozumiany jest jako walka dobra ze złem, nierozerwalny niczym jin / jang, wschód i zachód, dzień i noc, kobieta i mężczyzna, sacrum i profanum, istniejące od zawsze, czyli od początku. 

 

Tak dualistycznie pojmowany świat, wyjaśnia Witold Adamczyk, objawił się mi w pracach ostatnich lat doprowadzając do jakby olśnienia, że najważniejszym problemem mojej podwójności jest bycie bliźniakiem. Projekt ten jest próbą dojścia do początku naszego (mojego i brata – bliźniaka) istnienia, powstania naszej świadomości nie tylko jako artystów, ale do własnej tożsamości – dojścia do własnego „ja”. Projekt w swych zamierzeniach wykracza [jednak] poza czysto artystyczne rozważania zrodzone z osobistych pytań o własną tożsamość. I o ile w moich działaniach w problemie podobieństwa szukam różnic, o tyle w realizacjach brata różnice są głównym punktem do szukania podobieństw. 

 

WITOLD ADAMCZYK 

Studia w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych (później Akademia Sztuk Pięknych) w Łodzi na kierunku wychowania plastycznego w latach 1987- 1992. Dyplom w 1992 r. w  pracowni malarstwa  prof. J. Bigoszewskiego. Doktorat w 2013 r. w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. A. Leśnika. Udział w 30 wystawach indywidualnych i 70 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Tworzy prace symboliczno-abstrakcyjne.

 

PIOTR ADAMCZYK

Urodzony w 1966 r. w Nowej Dębie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Edukacji Wizualnej w Łodzi. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Romy Hałat. Uprawia malarstwo nieprzedstawiające oraz realizm. Współpracował wieloletnio z gazetami wykonując dla nich rysunki, karykatury np. z Przeglądem Kolbuszowskim i Nowinami.

 

Script logo   StudioStrona.pl