22.10.2012 - 22.11.2012 Byli wśród nas - Janina Ożóg-Czarnowska 1930-2019 - malarstwo, rysunek

Janina Ożóg – Czarnowska urodziła się w 1930 roku w Trzebusce – niewielkiej miejscowości koło Rzeszowa. Studia artystyczne odbyła na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych zakończonych dyplomem w pracowni profesora Jerzego Fedkowicza w 1956 roku.

W tym samym mniej więcej czasie wśród młodych studentów oraz absolwentów ASP zawiązuje się „Grupa Czternastu” , której celem ma być upowszechnianie sztuk plastycznych na terenie województw Polski południowo – wschodniej. Oprócz Janiny Ożóg wstępują do niej Stanisław Chrapkowski, Bolesław Dusza, Adolf Jakubowicz, Cezariusz Kotowicz, Alfred Kud, Jerzy Majewski, Zdzisław Ostrowski, Henryk Rachwalski, Olga Samarska, Tadeusz Szpunar, Roman Prokulewicz, Józef Wilkoń i Edward Kieferling. Grupa ta poza działalnością artystyczno – wystawienniczą skupia również uwagę na działaniach dydaktycznych polegających na wychowywaniu przez sztukę. Działa ona nieprzerwanie do 1962 roku. Na fali tej programowej edukacji w 1957 roku Janina Ożóg podejmuje pracę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim, przeniesionym w 1977 r. do Rzeszowa. Będzie prowadziła pracownię malarstwa aż do przejścia na emeryturę w 1985 roku. Praca z uczniami nie daje jej jednak czasu na niezależną pracę twórczą , jedynymi momentami wolności artystycznej stają się wakacje szkolne oraz plenery malarskie w których aktywnie uczestniczy. Za początek jej publicznej działalności twórcze należy uznać udział w wystawach pt. "Plastyka Ziemi Rzeszowskiej" w 1955 roku oraz "Wystawa Młodej Plastyki", która odbyła się w Krakowie rok później. Jesienią 1979 r. w rzeszowskim Biurze Wystaw Artystycznych zawiązuje się kolejna grupa artystyczna, której członkinią zostaje Janina Ożóg Czarnowska, nosi ona nazwę "Ziemia”. Ugrupowanie to w skład którego weszli tacy twórcy jak: Józef Bachórz, Franciszek Frączek, Jacek Kawałek, Leszek Kuchniak, Stanisław Kucia, Janusz i Marek Pokrywka, Stanisław Perykasza, Stanisław Popek oraz Marian Ziemski nawiązywało swą ideologią do poetyckiego autentyzmu lat trzydziestych XX wieku. Artyści ci nawoływali swoją sztuką do świadomego odwrotu od cywilizacyjno - postępowej rzeczywistości i świadomego zwrócenia się ku prawdom najwyższym, głęboko drzemiącym w prawach natury. Kierując się w stronę sztuki ludowej eksponowali jej treści psychologiczne pochodzące zarówno z mitów, baśni, a także z nieraz bardzo skomplikowanej jej symboliki. Wystawy grupy pod hasłem "Ptak-Symbol-Mit" (1981) oraz "Woda"(1986) miały szeroki rozgłos w życiu kulturalnym niemal całej Rzeszowszczyzny, znajdując w sobie grono wielu sympatyków . Równocześnie artystka prowadzi bardzo bogatą działalność wystawienniczą organizując wystawy indywidualne nie tylko w Rzeszowie i okolicach lecz także i za granicą. Bierze udział w niezliczonej liczbie wystaw zbiorowych prezentowanych między innymi w Moskwie,Antwerpii i Paryżu, a za swą twórczość jest wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Jej pracownia na ostatnim piętrze rzeszowskiego Biura Wystaw Artystycznych staje się miejscem spotkań i dysput. Spełniona zawodowo i twórczo odchodzi 13 lipca 2019 roku.

  • Z ostatniej chwili
  • Wyniki I etapu konkursu Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba roku 2020

     

     

  • W naszej galerii sprzedaży
  • Artyści BWA
Script logo   StudioStrona.pl