22.03.2018 - 22.04.2018 - Radio Luksemburg - wielokulturowe pejzaże sztuki i edukacji

MIĘDZY NAMI RADIO LUKSEMBURG - WIELOKULTUROWE PEJZAŻE SZTUKI I EDUKACJI Koncepcja sympozjum edukacyjno - artystyczno Radio Luksemburg; wielokulturowe pejzaże sztuki i edukacji - Między nami, zrodziła się z potrzeby stworzenia wspólnej platformy do dwustronnego i wielopłaszczyznowego, międzynarodowego dialogu oraz przestrzeni konfrontacji różnych tendencji, koncepcji, sposobów widzenia, interpretacji i rozumienia współczesnego świata przez artystów z Polski i Luksemburga.

 

Finalne urzeczywistnienie projektu odbywa się w kontekście rozrywanej sprzecznościami, niestabilnej i poszukującej wspólnego dziedzictwa -także kulturowego- Europy. Dlatego nadrzędnym konceptem polsko- luksemburskiego przedsięwzięcia, jest kreowanie otwartej postawy na interdyscyplinarny, międzynarodowy i wielopokoleniowy dialog, którego uczestnikami są artyści- pedagodzy i studenci z krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, przedstawiciele innych ośrodków akademickich i szkół artystycznych w Polsce oraz artyści- pedagodzy i studenci z Wielkiego Księstwa Luksemburg. Reprezentację artystów-pedagogów z Luxemburga stanowią: Lidia Markiewicz, Izabelle Lutz, Lony Hirtz i Assun Parrilla, oraz Filip Markiewicz i pochodzący z Francji Emmanuel Regent, natomiast ze strony polskiej do udziału w projekcie zaproszeni zostali: prof. dr hab. Teresa Żebrowska (Wydz. Pedagogiczny UP w Krakowie), dr Marek Batorski (Wydz. Sztuki UP w Krakowie), dr Jacek Balicki (Wydz. Sztuki UR w Rzeszowie) i mgr Krzysztof Wereński (z Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie).

Jak pisze we wstępie do katalogu towarzyszącemu tej wystawie Teresa Żebrowska- kurator projektu - …”Naszym celem jest promocja innowacyjnych działań twórczych i wyeksponowanie europejskiego wymiaru edukacji przez sztukę, poprzez międzynarodową współpracę, wymianę doświadczeń i grup ekspertów oraz aktywny udział studentów w realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjno- artystycznych. Pozwoli to na promocję osiągnięć na gruncie edukacji plastycznej oraz na poszukiwania naukowe i twórcze w ramach przestrzeni artystycznych, badawczych i edukacyjnych z szerokim spektrum proponowanych działań. Nazwa projektu ma swoją genezę w Radio Luxembourg Luxy, które w latach 1967-1988 osiągnęło szczyt popularności w krajach za żelazną kurtyną, stając się oknem na kolorowy, wolny i ultranowoczesny świat muzyki oraz kulturowych przemian dla odseparowanych do tej pory od nowości przedstawicieli socjalistycznego bloku.”…

Script logo   StudioStrona.pl