2.02.2023-5.03.2023 Ślady spotkań szczególnych

Wystawa prezentowana w dolnej sali wystawowej BWA to zbiorowa wystawa artystów, którzy chcieli oddać artystyczny hołd Marlenie - artystce, koleżance, przyjaciółce.

Kuratorką wystawy jest Renata Szyszlak.

W wystawie bierze udział ponad 70 artystów z kręgu jej współpracowników na Uniwersytecie, kolegów, których poznawała na plenerach, wystawach, sympozjach. Ci, którzy ja znali i chcą zachować wspomnienie zawartych w tytule wystawy „Śladów spotkań szczególnych”.

...Wszyscy, którzy znaliśmy Marlenę Makiel-Hędrzak, wciąż odczuwamy pustkę, jaką to nagłe i przedwczesne odejście w nas pozostawiło.

Brakuje Jej kojącej Obecności, emanującej bezwarunkową dobrocią, mądrością, wewnętrzną siłą, energią i humorem.

Pamięć o Niej żyje jednak w naszych sercach, stając się niewyczerpanym źródłem inspiracji...

 

 

na plakacie obraz Tadeusza Gustawa Wiktora „Hommage a Kazimierz Malewicz Kwadratura Kwadratu Marlenie Makiel-Hędrzak I”

Script logo   StudioStrona.pl