2012.03.29 - 2012.04.22 - Barbara i Piotr Lorek - ceramika

Barbara Lorek urodzona w 1962 roku w Lublinie. W 1982 roku rozpoczęła studia na wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Prof. Jana Kucza. Dyplom w 1988 roku. W latach 1988 – 1989 pod okiem scenografa Krzysztofa Pankiewicza wraz z malarzem Pawłem Pośrednikiem pracowała jako asystent w Pracowni Scenografii w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Realizacja spektakli: „Parasolka” wg. Czechowa, Moskwa - Pietuszki. Od 1989 zamężna z artystą rzeźbiarzem Piotrem Lorkiem. Od 1990 do 1998 współpracuje z „Galerią Pod Kasztanami” w Warszawie. W latach 1992 – 2006 uczestniczy w wystawach „Fundacji Praktyk Artystycznych i …” w Toruńskiej „Galerii nad Wisłą”. W latach 1994 – 1996 prowadzi pracownię ceramiki w Państwowym Ognisku Artystycznym na Nowolipkach w Warszawie. Od 1993 prezentuje swoje prace zagranicą promując Polską Sztukę w Danii, Japonii, Indiach, Anglii, Francji i Niemczech. Od 1989 roku do chwili obecnej, wraz z mężem Piotrem projektuje i wytwarza ceramikę unikatową we własnej pracowni na warszawskim Mokotowie.

 

Piotr Lorek urodzony 1958 w Warszawie. W latach 1977 – 1982 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im . M. Kopernika w Toruniu,(kierunek wychowanie plastyczne – specjalność rzeźby). W latach 1982 – 1985 studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w 1985 roku. Od 1991 pracownik dydaktyczny w pracowni ceramiki na Wydz. Rzeźby Warszawskiej A.S.P.W 2009 uzyskał tytuł Doktora Sztuk Pięknych.

Script logo   StudioStrona.pl