17.03.2016 - 17.04.2016 - Narcyz Piorecki - 30 lat pracy twórczej

Narcyz Piorecki urodził się w Przemyślu w 1959 r. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jana Szancenbacha. Dyplom uzyskał w 1986 r.

 

W latach 1984-88 studiował również w Pracowni Tkaniny Artystycznej krakowskiej ASP prof. Lilli Kulki i prof. Ryszarda Kwietnia. Był stypendystą Ministra Kultury Sztuki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, sztuką włókna. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, brał też udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Jako dyrektor Zakładu Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach od 2001 roku organizuje imprezy kulturalne m.in. Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum, Festiwal Ogrodów oraz liczne sympozja i wykłady z zakresu architektury zieleni i dendrologii. Prowadzi Galerię Sztuki u Piotra. Jest również pracownikiem dydaktycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przyroda od zawsze była inspiracją dla artysty, kształtowała jego wrażliwość i ciągle dla niego jest prowokacją dla nowych poszukiwań. Wcześniejszą twórczość charakteryzowało bogactwo kolorów. Z czasem obrazy stały się niemal monochromatyczne z dominującą gamą błękitów.

 

Ta kolorystyczna asceza pozwala Pióreckiemu przepełnić obrazy światłem którym buduje materię przedziwnych, tajemniczych, fantazyjnych form i kształtów, które po pewnym czasie zaczynamy kojarzyć z rzeczywistymi.

Script logo   StudioStrona.pl