14 500 NUT - KONCERTY PAMIĘCI RZESZOWSKICH ŻYDÓW - 29-30 września 2018

14 500 NUT – KONCERTY PAMIĘCI RZESZOWSKICH ŻYDÓW

29-30 WRZEŚNIA 2018

 

Pięćset lat to długa historia. Tyle właśnie liczą dzieje Żydów w Rzeszowie. Zaczęły się od kilku rodzin zamieszkujących rejon poza granicami miasta. Potem czytamy o rozwoju Nowego Miasta, rosnącym handlu, powstaniu dzielnicy żydowskiej. Przez dziesiątki lat społeczność żydowska w Rzeszowie była nawet bardziej liczna niż chrześcijańska. Funkcjonowały cechy, kluby, stowarzyszenia i instytucje. W 1939 roku Rzeszów zamieszkiwało 14 500 Żydów. Dziś trudno uwierzyć w te statystyki.

 

Potem przyszła wojna, getto, zniszczenie i śmierć. Dokładnie 75 lat temu, czyli od września do listopada 1943 roku trwała ostateczna zagłada rzeszowskich Żydów. Z kilkunastu tysięcy przetrwała zaledwie garstka. O całej, wielkiej społeczności możemy dziś tylko czytać w dokumentach. Ale żadne zdjęcia, opisy i archiwalia nie są w stanie opisać tego, co się wydarzyło.

 

W momentach, gdy brakuje słów dla opisania zjawisk i zdarzeń, z pomocą przychodzi muzyka. Głęboko symboliczna, potrafi przenosić znaczenia niedostępne dla innych form kulturowego i artystycznego przekazu.

 

14 500 NUT - RZESZOWSKIE KONCERTY PAMIĘCI upamiętniają wszystkich przedwojennych żydowskich mieszkańców Rzeszowa. Wspomnimy ich nie tylko jako zbiorowość, ale również indywidualnie. Utwory zaprezentowane podczas tych koncertów zostały dobrane w ten sposób, aby ogółem podczas jednego koncertu zostało wykonanych, zagranych lub zaśpiewanych 14 500 nut.

 

Tak, by jedna nuta w sposób symboliczny upamiętniła jednego mieszkańca.

 

PROGRAM

Sobota, 29 września 2018, 19:00

VOX VARSHE, ADEB CHAMOUN

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH, UL. SOBIESKIEGO 18

 

Pierwszy koncert to dawka nieskrępowanej, transowej energii i głębokiego mistycyzmu zawartego w pięknej, do bólu prawdziwej muzyce chasydów. Składać się będą głównie z nigunów, czyli sylabicznych pieśni bez słów, oraz ich tanecznych odmian wypełnionych częstymi synkopami – rikudami, są specyficzną modlitwą, przy pomocy której w śpiewie i w tańcu, w euforycznym, transowym uniesieniu chasydzi modlą się do Boga. Ta wyjątkowa muzyka zabrzmi w niesamowitym miejscu - dawnej Synagodze Nowomiejskiej, której ponad 300 letnie mury pamiętają prawie wszystkie pokolenia żydowskich Rzeszowian.

 

Niedziela, 30 września 2018, 20:00

VOX VARSHE, JAKUB STEFEK

KOŚCIÓŁ OO. DOMINIKANÓW, UL. DOMINIKAŃSKA 15

 

Żydowska muzyka religijna to przede wszystkim psalmy i pieśni sławiące Stwórcę i jego Dzieła. Ale tradycja ta wychodzi tez naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości. Opowiada też ona o trudach życia, o wędrówce i przemijaniu, a także o pięknie, jakiego może doświadczyć każdy człowiek obcując z Bogiem. Program koncertu przywraca zapomnianą kulturę Żydów gromadzących się w synagogach reformowanych. Zaprezentowane zostaną utwory wokalne a capella i z towarzyszeniem organów. Staranny dobór programu pozwoli stworzyć wyjątkowy, artystyczno - historyczny przekaz.

 

Utwory wykonane podczas każdego z koncertów będą składały się z 14 500 nut.

 

Każda nuta upamiętni jednego przedwojennego mieszkańca Rzeszowa.

 

Wstęp wolny.

 

ORGANIZATOR: SPOTONART.COM

 

DOFINANSOWANO Z BUDŻETU GMINY MIASTO RZESZÓW

Script logo   StudioStrona.pl