13.08.2020 - 11.09.2020 Aleksandra Zuba-Benn - Zapis naturalny

Aleksandra Zuba-Benn urodziła się w 1961 roku w Nockowej k. Rzeszowa. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1986 dyplom z gobelinu
w pracowni prof. Magdaleny Abakanowicz. W roku 1987 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Twórczość w zakresie tkaniny unikatowej i malarstwa. Od 1993 roku pedagog w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie.

W latach 1997-2000 uczestniczyła w Międzynarodowych Sympozjach Sztuki Włókna – Kowary. Wzięła udział w realizacji wielkoformatowych obrazów Plenerowej Galerii Miasta Tarnowa i wielu wystawach zbiorowych. Praca pedagogiczna w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Od 2000 r. wykładowca w Narodowym Centrum Kultury, obecnie Ogólnopolskie Stowarzyszenie “Akademia Łucznica” w dziedzinie tkaniny artystycznej i papieru ręcznie czerpanego (warsztaty dla terapeutów).W latach 2006-2008 wykładowca w Instytucie Sztuk Pięknych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W 2010 uzyskała doktorat artystyczny na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przynależy do ZPAP i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina”. Prace prezentowała na 33 wystawach indywidualnych m.in. w Poznaniu, Tarnowie, Bytomiu, Lublinie, Warszawie, Kielcach, Kaysersberg (Francja) oraz ponad 140 wystawach zbiorowych w Polsce, Francji, Irlandii, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech, Belgii. Bierze udział w plenerach i seminariach w zakresie sztuki. Jest laureatką wielu nagród min.: Nagród Prezydenta Miasta Tarnowa (2001, 2004, 2010), Dyrektora Wydziału Kultury Miasta Tarnowa (2005), Nagrody Specjalnej Prezydenta Miasta Tarnowa na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” – BWA Przemyśl (2006), Dyrektora BWA w Tarnowie, Zarządu ZPAP OT (2013), II Nagrody Salonu Zimowego ZPAP Okręg Tarnowski (2015), Nagrody Specjalnej BWA Rzeszów na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”- BWA Przemyśl (2018). To właśnie tą nagrodą jest zorganizowanie indywidualnej wystawy w rzeszowskim BWA, do której doszło po niemal dwóch latach.


Artystka zajmuje się głównie sztuką włókna, tkaniną artystyczną. W dorobku swoim posiada szereg realizacji przestrzennych, krajobrazowych, których tworzywem zazwyczaj jest wiklina. Na obecnej wystawie zobaczymy jednak drugi ważny nurt jej twórczości jakim jest malarstwo. Pisze o tym we wstępie do katalogu rzeszowskiej wystawy krytyk sztuki Stanisława Zacharko- Łagowska: ”…Jakkolwiek jej prace formalnie zbliżają się do sztuki nieprzedstawiającej, artystka nie rezygnuje do końca z sugestii skojarzeń i aluzji do rzeczywistości realnej. Szczególnie wyraźnie jest to widoczne w jej dziełach malarskich w ostatnim etapie jej twórczości zdominowanych przez tematy związane z krajobrazem. Zgłębia je i twórczo analizuje w obszernym cyklu wielkoformatowych „powietrznych”, monochromatycznych kompozycji, malowanych akwarelą i olejami na płótnie. Formalnie abstrakcyjne, zawierają jedynie subtelną, kompozycyjną sugestię pejzażu: horyzontalny układ form, cięższy tonalnie dół obrazu i rozjaśnioną górę, enigmatyczne zarysy budzące skojarzenia z ukształtowaniem terenu. Interesują ją stany realnego i emocjonalnego niedopowiedzenia, a te znajduje w porach budzenia się lub zamierania światła w przestrzeni krajobrazu…”.

  • Z ostatniej chwili
  • Wyniki I etapu konkursu Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba roku 2020

     

     

  • W naszej galerii sprzedaży
  • Artyści BWA
Script logo   StudioStrona.pl