11.10.2018 -11.11.2018 31. Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki Rzeszów 2018

Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki to wydarzenie szczególne. O jego wyjątkowości świadczy fakt, że jest to jedyny przegląd na krajowej scenie wystawienniczej przeznaczony dla artystów zajmujących się szeroko rozumianą edukacją artystyczną. Potwierdza to także ponad trzydziestoletnia historia jego istnienia oraz niegasnące zainteresowanie ze strony uczestników.Nie bez znaczenia jest też zapewne osobliwa, pozbawiona pompatycznego nadęcia, atmosfera imprezy i specyfika prezentowanych prac.

 

Nie ma tu tego, co często buduje wizerunek innych, współczesnych wystaw konkursowych. Brak tu skandalu. Nikt też nie szokuje. Nie ma chodliwych tematów natury politycznej i problemów sztuki zaangażowanej. Nikt nie usiłuje na siłę przypodobać się aktualnym gustom krytyków bądź publiczności. Innymi słowy- twórcy nie starają się być top i trendy.

 

Artyści prezentowani w ramach rzeszowskiego przeglądu, przy zachowaniu pełnej swobody wypowiedzi i wolności ekspresji plastycznej, zdają się pozostawać raczej wierni koncepcji stawiającej na szczerość indywidualnego przeżycia, które budowane jest w oparciu o fascynacje dziełem natury. Taka perspektywa kreacji stanowi potwierdzenie tezy mówiącej o nieprzemijalności pewnych źródeł inspiracji oraz potrzebie definiowania i wzrastania w określonej tradycji twórczej. Obrazy, rysunki i grafiki stanowiące tworzywo wystawy to niezatrzymane w kadrze przedstawienia otaczającego świata. To raczej doznania będące wynikiem zdarzeń kreowanych przez naturę. To głęboko prze-filtrowana w sercu i umyśle autorów kontemplacja przyrody, namysł nad danym porządkiem rzeczy, miejscem i dziełem człowieka... Zakwalifikowane do 31. edycji przeglądu, prace ukazują rozległe spektrum poszukiwań stylistycznych artystów-pedagogów. Mamy tu przykłady ekspresyjnych pejzaży, mamy dziedzictwo sztuki figuratywnej, prace o proweniencji postimpresjonistycznej i kolorystycznej, a także różne rodzaje abstrakcji.

 

Biorąc pod uwagę tak szeroki wachlarz propozycji, kierując się sugestywnością przekazu, oryginalnością poszukiwań twórczych oraz uznając jakość warsztatową prac, jury postanowiło przyznać nagrodę Grand Prix dla Pani Barbary Bokoty-Tomali oraz dwie równorzędne nagrody, których laureatami zostali Leszek Niewiadomski i Henryk Widelski. Ponadto przyznano wyróżnienia dla Małgorzaty Wzorek, Zbigniewa Strzyżyńskiego oraz Stanisława Świecy.

 

Niezależnie od konkursowego werdyktu, składając podziękowania za udział artystom, należy życzyć dalszych inspirujących doświadczeń, niegasnącego entuzjazmu na drodze własnych poszukiwań oraz szczęścia w kolejnych edycjach OWTPP. Organizatorom zaś wytrwałości w kontynuacji tak cennego wydarzenia. dr Przemysław Pokrywka

Script logo   StudioStrona.pl