11.10.2012-04.11.2012 Malarstwo i grafika Ewy Niestorowicz

Artystka ukończyła studia wyższe na dwóch kierunkach, na Wydziale Psychologii i Pedagogiki oraz na Wydziale Artystycznym. W 1999 r. ukończyła studia pracą dyplomową w pracowni malarstwa prof. Adama Styki, uzyskując dyplom z wyróżnieniem rektora.

 

Od lutego 2000 r. jest zatrudniona na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie w Zakładzie Wiedzy Wizualnej, na stanowisku adiunkta. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozprawa została wyróżniona pierwszą nagrodą na ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską ,,Otwarte Drzwi 2007”, ogłoszonego przez PFRON.

 

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego. Najogólniej powiedzieć można, że jej malarstwo mieści się w szerokim nurcie ekspresyjnego abstrakcjonizmu. Zajmuje się także grafiką cyfrową i rzeźbą ceramiczną, co znajduje swe odzwierciedlenie również w pracy z osobami głuchoniewidomymi na plenerach rzeźbiarskich w CRzP w Orońsku

Script logo   StudioStrona.pl