03.08.2017 - 03.09.2017 - Andrzej Rułka - malarstwo

W górnej sali wystawowej prezentujemy wystawę malarstwa Andrzeja Rułki. Artysta został już zauważony w naszym środowisku podczas konkursowych wystaw „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku”. Jest laureatem nagrody za najlepszy debiut w wystawie ufundowanej przez „Art. & Business”, wynikiem której była prezentacja grafik jego autorstwa w Galerii Małej BWA w 2002 roku.

 

Autor urodził się w 1973 roku. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 2000 roku w krakowskiej ASP w pracowni wklęsłodruku prof. Andrzeja Pietscha. Zajmuje się grafiką warsztatową, użytkową ale również rysunkiem malarstwem i filmem animowanym. W 2013 roku ukończył studia doktoranckie i obronił pracę doktorską na krakowskiej ASP w pracowni Filmu Animowanego u prof. Jerzego Kuci na Wydz. Grafiki.

Był stypendystą miasta Frankfurt nad Menem oraz Wyższej Szkoły Artystycznej w Turku w Finlandii. Należy do Stowarzyszenia Tw…orców Filmu Animowanego, Eksperymentalnego i Video „STUDIO A” w Krakowie. Od 2014 roku prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Wydz. Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Script logo   StudioStrona.pl