03.02.2022 - 6.03.2022 Janusz Sepioł - miejsca i emocje

Janusz Sepioł urodził się w 1955 r. w Gorlicach, ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Kromera. Laureat Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Sztuce. Absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Krakowskiej
i Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek założyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów.W latach 1981-1990 projektant – urbanista w Biurze Rozwoju Krakowa (laureat nagród resortowych),a następnie Dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej i Przestrzennej (Architekt Wojewódzki) w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, W roku 1998 – Dyrektor w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie.

Od 1999 r. Wicemarszałek, a w latach 2002 –2006 Marszałek Małopolski. Inicjator budowy między innymi takich obiektów jak Małopolski Ogród Sztuki, Muzeum Lotnictwa, Cricoteka, organizator Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, Szlaku Architektury Drewnianej czy Nagrody Architektonicznej im. St. Witkiewicza. Radny Województwa II i III kadencji. Delegat Polski do Komitetu Regionów UE. Uczestnik pobytów szkoleniowych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Japonii i Stanach Zjednoczonych, stypendysta Goethe Instytut. Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Małopolski (nagroda resortowa) i koordynator dwóch kolejnych strategii jej rozwoju. W 2007 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury – przeprowadził konkursy na gmachy Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i Centrum Kongresowe ICE, współautor ekspozycji w Muzeum Fabryka Schindlera.

Senator VII i VIII kadencji, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, współprzewodniczący Senackiej Grupy Współpracy Polska-Rosja, organizator 4 edycji Polsko-Rosyjskiego Forum Regionów. Koordynator raportu „Przestrzeń życia Polaków” w Kancelarii Prezydenta RP, współautor tzw. „Ustawy Krajobrazowej”. Od 2015 r. Generalny Projektant nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Małopolski (wyróżnionego nagrodą ministerialną) i koordynator pierwszego audytu krajobrazowego województwa. Od października 2021 r. Architekt Miasta Rzeszowa.

Od 1991 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członek rad programowych Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, Oddziału TVP Kraków oraz szeregu rad muzealnych. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, wyróżniony złotą odznaką Stowarzyszenia i Medalem „Bene Merentibus”, sędzia wielu konkursów architektonicznych, laureat Nagrody im. Prof. J. Regulskiego za całokształt działalności. Kurator wystaw architektury polskiej w Berlinie, Turynie, Brukseli i Krakowie, współzałożyciel krakowskiej  galerii architektury GAGA.

Autor bądź współautor, kilku książek („Architekci i historia”, „Form Follows Freedom”, „Jagiełły 8 – historia jednego domu”, „Puls polskiej architektury”, „Dyptyk włoski”, „Wywiezione z Rosji”, „Gorlice – książka do pisania”) oraz wielu publikacji w prasie fachowej, autor paru indywidualnych wystaw fotograficznych.

Żona Justyna – filmoznawca i historyk sztuki, córka Olga – filolog  włoski, syn Radosław – filozof, menedżer kultury; wnuczki Kinga i Kalina.

 

Script logo   StudioStrona.pl