02.08.2018 - 02.09.2018 - Anna Wysocka - rzeźba

ANNA WYSOCKA urodziła się w 1975 roku. Ukończyła studia w pracowni malarstwa profesora Lecha Wolskiego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 1999 roku.

Uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuk plastycznych w 2013 roku.
Pracuje jako adiunkt na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Jest członkiem ZPAP Okręgu Warszawskiego.
Tworzy obrazy, obiekty, rzeźby i płaskorzeźby w technice własnej (głównie spawany metal).Zorganizowała 28 wystaw indywidualnych, brała udział w 60 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, otrzymała 11 nagród i wyróżnień.

 

 

MOTTO ARTYSTYCZNE

Działam na granicy dyscyplin sztuki. Tęsknota do przestrzeni, którą utożsamiam
z wyzwoleniem oraz chęć przełamywania ograniczeń płaszczyzny kształtują moją drogę twórczą, przebiegającą od malarstwa materii, przez kolaże, reliefy i płaskorzeźby, asamblaże z elementów gotowych, obiekty zamknięte w gablotach, obrazy pozbawione tła aż po rzeźby.

Inspirującym tworzywem jest dla mnie metal. Jego chłód, zapach i kolor fascynują mnie od wielu lat. Wykorzystuję blachy oraz stalowe pręty. Rozgrzewam je do temperatury,
w której stają się lawą możliwą do formowania. W ten sposób preparuję własną materię. Dzięki użyciu technik spawania, mogę przełamywać opór metalu, pogłębiając obszar wykorzystania jego walorów. Jednocześnie fascynują mnie skrajne warunki, w jakich realizuję obiekt.

Dzięki obcowaniu ze sztuką i tworzeniu jej samorealizuję się, doznaję poczucia spełnienia, poświęcając się twórczości na miarę mych sił. Sztuka jest dla mnie absolutem, pozwalającym przekraczać granice. W niej uzasadnia się sens mojego życia.

Script logo   StudioStrona.pl