02.07.2020 - 09.08.2020 XIX MIĘDZYNAROWY PLENER MALARSKO-RZEŹBIARSKI KOLBUSZOWA 2019

Organizatorami pleneru oprócz BWA są Urząd Miejski w Kolbuszowej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej, Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Rzeszowie. Plener odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Wystawa jest pokłosiem dwutygodniowej pracy artystów malarzy i rzeźbiarzy z Polski oraz zagranicy (Ukraina, Słowacja) uczestników 19-tego Pleneru Malarsko – Rzeźbiarskiego, który odbył się na przełomie czerwca i lipca 2019 r. w Kolbuszowej. Komisarzem pleneru jest od lat artysta plastyk Maksymilian Starzec, członek ZPAMiG w Rzeszowie.

Na wystawie swoje prace zaprezentują: Anna Lupa-Suchy, Krystyna Bileńki, Katarzyna Cesarz, Alicja Nikiel, Valeria Moskvitina, Józefa Czachor, Kamil Juraśek, Klaudia Potapowa, Eugeniush Potapow, Anna Korzec, Andrzej Korzec, Karol Karwowski, Edward Kociański,Helena Sadłek, Piotr Rędziniak, Maksymilian Starzec, Wojciech Trzyna, Zenon Kruszewski, Aleksander Grzybek, Anna Maria Szpecht, Anna Gajova, Maryna Vorobiova, Wiesława Tomasik-Kruszewska, Marcin Lubera, Zorman Stanislav, Zormanova Michaela.

Script logo   StudioStrona.pl