Informacje

Pracownicy

KONTAKT - DOJAZD » Pracownicy

 • RĘDZINIAK PIOTR

  Dyrektor BWA

  Art.plastyk

  (tel. wew. 23)

   

   

  Zobacz więcej...

 • SKIBA HALINA

  Główny Księgowy

  Stanowisko samodzielne

  (tel. wew. 24)

   

  Finansowa i księgowa obsługa spraw związanych z funkcjonowaniem BWA.

  Zobacz więcej...

 • MASŁYK EWA

  Kierownik Administracyjny BWA

  (tel. wew. 31)

   

  Administracyjna obsługą kadr, budynku.

  Obsługa zleceń, przetargów, zakupów.

  Ubezpieczenia budynku, wystaw.

  Prowadzenie spraw kadrowych

  Zobacz więcej...

 • NOWAK JACEK

  Kierownik Sekcji Technicznej (tel. wew. 29), e-mail: wystawy@bwa.rzeszow.pl

   

  Nadzór i koordynacja przygotowania wystaw od strony technicznej.

  Opieka nad zbiorami dzieł sztuki współczesnej BWA.

  Redakcja, projektowanie komputerowe wydawnictw Biura.

  Zarządzanie stroną internetową.

  Zobacz więcej...

 • TOHL ERYK

  Art. rzeźbiarz

  Kierownik Działu Merytorycznego

  (tel. wew. 29)

   

  Planowanie wystaw premierowych, aranżacja wystaw, współprojektowanie, redakcja wydawnictw i druków tow. wystawom. Prowadzenie dokumentacji dot. działalności BWA.

  Inne działania pośrednio związane ze statutową działalnością BWA.

  Zobacz więcej...

 • CICHOWSKA-SZMULKIEWICZ KINGA

  Specjalista do spraw sprzedaży.

  (tel.wew. 30) e-mail: galeria@bwa.rzeszow.pl

   

  Sprzedaż dzieł sztuki z galerii

  Kontakty z artystami w celu pozyskiwania nowych prac do sprzedaży

  Prowadzenie pełnej dokumentacji przyjmowania i sprzedaży dzieł sztuki

  Udzielanie pełnej informacji dot. artystów i prac sprzedawanych w Galerii

  Zobacz więcej...

 • INGLOT ROBERT

  Plastyk, Montażysta

  (tel. wew. 22)

   

  Techniczny montaż wystaw.

  Wykonywanie wizualnych reklam bieżących wystaw.

  Przyjmowanie i zwroty złożonych do wystaw prac.

  Prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci (piatek godz. 15.30)

  Zobacz więcej...

 • BŁOŃSKI ZDZISŁAW

  Kierowca, magazynier, montażysta, konserwator

  (tel. wew. 22)

   

  Obsługa samochodu służbowego

  Transport prac na wystawy

  Techniczny montaż wystaw oraz bieżące prace techniczne.

  Zobacz więcej...

 • BRZEGOWY MAGDALENA

  Sekretarka
  Prowadzenie sekretariatu,  prowadzenie kasy biura
  (tel. wew. 25)
  e-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl

  Zobacz więcej...

Strony:

  Wszystkie wizyty: 1206854 - Dzisiaj: 251